HD-101 13’lü Türk Kahve Fincan Takımı

HD-101 13’lü Kahve Fincan Takımı
6 Adet Fincan
6 Adet Fincan Tabağı
1 Adet lokumluk

HD-101 13’lü Kahve Fincan Takımı
6 Adet Fincan
6 Adet Fincan Tabağı
1 Adet lokumluk

Teknik Özellikler
Download