İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları politikaları, insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı ifade etmektedir…

Nitelikli İş Gücünü Topluma Kazandırma
Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı; Topluluğu geleceğe taşıyacak, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı; Seçme ve işe almada global bakış açısı ve proaktif yaklaşım ile Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı; hedefleriz.

Açık Pozisyonlar